Company Name Date of Filing Time of Filing Document Type File Format File Size

PROMETIC PHARMA INC.


27 nove 1998

21:08:00 E

Attestation d'envoi

WP 6.1

53 K  


27 nove 1998

21:08:00 E

Lettre d'accompagnement

WP 6.1

52 K  


27 nove 1998

21:07:08 E

Attestation d'envoi

WP 6.1

52 K  


27 nove 1998

21:07:08 E

Lettre d'accompagnement

WP 6.1

52 K  


19 juin 1998

15:55:08 E

Attestation d'envoi

WP 6.1

52 K  


19 juin 1998

15:55:08 E

États financiers trimestriels - français

MSWord

23 K  


19 juin 1998

15:55:08 E

Lettre d'accompagnement

WP 6.1

52 K  


24 mars 1998

15:55:48 E

Attestation d'envoi

WP 6.1

53 K  


24 mars 1998

15:26:29 E

Lettre d'accompagnement

WP 6.1

52 K  


24 mars 1998

15:26:29 E

Rapport de gestion - français

MSWord

23 K  


13 mars 1998

14:42:42 E

Autres

MSWord

36 K  


13 mars 1998

14:42:42 E

États financiers trimestriels - français

MSWord

64 K  


13 mars 1998

14:42:42 E

Lettre d'accompagnement

WP 6.1

52 K  


20 févr 1998

14:45:56 E

Attestation d'envoi

WP 6.1

52 K  


20 févr 1998

14:45:56 E

États financiers annuels vérifiés - français

MSWord

63 K  


7 janv 1998

13:51:13 E

Autres

MSWord

11 K  


8 octo 1997

09:58:49 E

Attestation d'envoi

WP 6.1

53 K  


8 octo 1997

09:58:49 E

États financiers trimestriels - français

MSWord

19 K