Company Name Date of Filing Time of Filing Document Type File Format File Size

S.H. Corp.


25 juin 1998

18:22:27 E

Visa du prospectus provisoire

WP 5.1

40 K  


25 juin 1998

17:19:40 E

Autres

WP 6.1

10 K  


25 juin 1998

17:19:40 E

Autres

WP 6.1

16 K  


25 juin 1998

17:19:40 E

Lettre d'assurance négative du vérificateur

WP 6.1

8 K  


25 juin 1998

17:19:40 E

Prospectus ordinaire provisoire - anglais

WP 6.1

114 K